Ngành học

Hóa học

  • Giới thiệu chung
  • Chuẩn đầu ra
  • Khung chương trình đào tạo
  • Triển vọng nghề nghiệp
  • Học phí - Học bổng - Môi trường học
  • Nghiên cứu ứng dụng
  • Hoạt động sinh viên
  • Sinh viên và cựu sinh viên tiêu biểu
  • Đánh giá của nhà tuyển dụng

NGÀNH HÓA HỌC (CTĐT CHUẨN)

MÃ XÉT TUYỂN: QHT06

KHOA HÓA HỌC

Lịch sử: Ngành Hóa học bắt đầu được đào tạo từ năm 1956 cùng với sự ra đời của Khoa Hóa học và Trường ĐHKHTN.

Lĩnh vực chuyên sâu:

Hóa học Vô cơ

Hóa học Hữu cơ

Hóa học Phân tích

Hóa lý thuyết và Hóa lý

Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Việt. Có thể đăng ký học đồng thời chương trình tiếng Pháp để nhận thêm Bằng cử nhân Hóa học của ĐH Toulon, Pháp có giá trị trên toàn Châu Âu.

Chỉ tiêu tuyển sinh: 70 sinh viên/khóa.

Liên hệ Khoa Hóa học:

Địa chỉ: Khoa Hóa học, 19 Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Website: http://chem.hus.vnu.edu.vn/

Số điện thoại:  +84 24 38253503

1. Mục tiêu đào tạo, kiến thức, kỹ năng, trình độ ngoại ngữ và vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp

Trang bị cho sinh viên kiến thức đại cương về khoa học xã hội, khoa học tự nhiên, những kiến thức cơ bản về hoá học, được tiếp cận, thực hành trên những trang thiết bị máy móc hiện đại phục vụ nghiên cứu khoa học và nâng cao kỹ năng thực hành, những kiến thức cơ sở của ngành và chuyên ngành, hình thành và phát triển tư duy nghiên cứu và làm việc độc lập, có khả năng ứng dụng hoá học vào giải quyết các bài toán thực tế trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kinh tế, xã hội.

2. Chuẩn chất lượng nghề nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp có đủ khả năng đảm nhận các công việc phù hợp với chuyên môn tại bất kỳ nơi nào ở trong và ngoài nước; giảng dạy tại các trường đại học, cao đẳng, THPT, làm việc tại các viện nghiên cứu, các cơ quan quản lý, các cơ sở sản xuất và kinh doanh có sử dụng kiến thức hoá học, hoặc có thể được đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ ở trong và ngoài nước.

Tiếng Anh: Bậc 3/6 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. Đủ khả năng sử dụng tiếng Anh giao tiếp và chuyên môn.

Số TT

Mã môn học

Tên môn học

Giảng viên và/hoặc trợ giảng

Tên giáo trình, tài liệu học tập, địa chỉ tìm kiếm tài liệu

1

PH1004

Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin 1

2

PH1005

Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin 2

3

POL1001

Tư tưởng Hồ Chí Minh

4

HIS1002

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

5

INT1004

Tin học cơ sở 2

6

FLF1105

Tiếng Anh A1

7

FLF1106

Tiếng Anh A2

8

FLF1107

Tiếng Anh B 1

9

PES1001

Giáo dục thể chất 1

10

PES1002

Giáo dục thể chất 2

11

CME1001

Giáo dục quốc phòng-an ninh 1

12

CME1002

Giáo dục quốc phòng-an ninh 2

13

CME1003

Giáo dục quốc phòng-an ninh 3

14

HIS1052

Cơ sở văn hóa Việt Nam

15

PHI1051

Logic học đại cương

16

PSY1050

Tâm lý học đại cương

17

SOC1050

Xã hội học đại cương

18

MAT1096

Đại số

19

MAT1097

Giải tích 1

20

MAT1098

Giải tích 2

21

MAT1099

Phương pháp tính

22

MAT1101

Xác suất thống kê

23

PHY1100

Vật lý cơ – nhiệt

24

PHY1103

Vật lý điện và quang

25

PHY1104

Thực hành Vật lý đại cương

26

CHE1050

Hóa học đại cương 1

27

CHE1051

Hóa học đại cương 2

28

CHE1052

Thực tập hóa học đại cương

29

CHE1077

Hóa học vô cơ 1

30

CHE1054

Thực tập hóa học vô cơ 1

31

CHE1055

Hóa học hữu cơ 1

32

CHE1056

Thực tập hóa học hữu cơ 1

33

CHE1057

Hóa học phân tích

34

CHE1058

Thực tập hóa học phân tích

35

CHE1059

Hóa lý 1 (nhiệt động, động học)

36

CHE1060

Thực tập hóa lý 1 (nhiệt động, động học)

37

CHE1070

Hóa học hữu cơ 2

38

CHE1074

Các phương pháp phân tích công cụ  (gồm 1tc thực tập)

39

CHE1076

Các phương pháp vật lý và hóa lý ứng dụng trong hoá học (gồm 1tc thực tập)

40

 

Điện hóa

41

 

Kỹ năng mềm

42

CHE1067

Hóa học các hợp chất cao phân tử

43

CHE1078

Hóa keo

44

CHE2006

Các phương pháp phân tích hiện đại

45

CHE1064

Hóa tinh thể

46

CHE2002

Hóa học vô cơ 2

47

CHE2007

Hóa lý 2  (hóa lượng tử)

48

CHE2027

Niên luận (nghiên cứu khoa học)

49

CHE2028

Thực tập thực tế

50

CHE1061

Hóa kỹ thuật

51

CHE1062

Thực tập hóa kỹ thuật

52

CHE1065

Cơ sở hóa học vật liệu

53

CHE1075

Cơ sở hóa sinh

54

CHE1079

Hoá học môi trường

55

 

TT Hóa học vô cơ 2

56

 

TT Hóa học hữu cơ 2

57

 

TT Hóa lý 2 (hóa lượng tử)

58

CHE3001

Ứng dụng một số phương pháp vật lý và hóa học trong nghiên cứu hóa học vô cơ

59

CHE3002

Vật liệu vô cơ

60

CHE3003

Vật liệu nano và composit

61

CHE3004

Hóa học chất rắn

62

CHE3005

Hóa học phức chất

63

CHE3006

Hóa sinh vô cơ

64

CHE3007

Hóa học của các nguyên tố đất hiếm

65

CHE3008

Hóa học của các nguyên tố phóng xạ

66

CHE3013

 Xử lý mẫu trong hóa phân tích

67

CHE3009

Các phương pháp phân tích điện hóa

68

CHE3010

Các phương pháp phân tích quang học

69

CHE3011

Các phương pháp tách trong phân tích

70

CHE3012

Các phương pháp phân tích động học

71

CHE3014

Xử lý số liệu thực nghiệm trong hóa học phân tích

72

CHE3015

Phương pháp phân tích dòng chảy

73

 

Phức chất trong hóa phân tích

95% sinh viên ngành Hóa học có việc làm hoặc theo học sau đại học sau khi tốt nghiệp 6 tháng.

15% sinh viên ngành Hóa học nhận học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ tại nước ngoài sau khi tốt nghiệp.

Các cơ quan, doanh nghiệp tuyển dụng:

Các trường đại học, các viện nghiên cứu: ĐH Bách Khoa, ĐH Nông nghiệp, ĐH Tài Nguyên & Môi trường, ĐH Dược Hà Nội, ĐH Sư Phạm, ĐH Giáo dục…; Viện Hóa học, Viện Hợp chất thiên nhiên, Viện Hóa sinh biển, Viện Kỹ thuật nhiệt đới, Viện Vật liệu, Viện Xạ hiếm, Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương, Viện Dược liệu, Viện Kỹ thuật hình sự,…

Các công ty, doanh nghiệp: Các công ty thuộc tập đoàn Hóa chất, tập đoàn Dầu khí, tập đoàn Than Khoáng sản...; Công ty Terumo, Samsung, Nestlé, Kyowa, Zeon,…; Các công ty hóa chất và thiết bị khoa học kĩ thuật (SISC, Kim Ngưu, Đức Giang, Trung Sơn, Rexco, Đông Dương,..)

Các Bộ, sở ban ngành: Bộ KHCN, Bộ Công thương, Bộ Tài nguyên và Môi trường,…

1. Học phí

Học phí theo quy định của Nhà nước, năm học 2018-2019 là 960.000đ/ tháng/sinh viên.

2. Học bổng, ưu đãi:

Được cấp học bổng theo quy định của ĐHQGHN.

Được ưu tiên xét tuyển học lớp tăng cường tiếng Pháp để nhận thêm Bằng cử nhân Hóa học của ĐH Toulon, Pháp có giá trị trên toàn châu Âu.

Được ưu tiên xét học tiếp Thạc sĩ, Tiến sĩ tại Trường ĐHKHTN.

Được hỗ trợ giới thiệu và tìm kiếm việc làm.

05 sinh viên ĐHKHTN vinh dự nhận học bổng UOP Honeywell 2017. Từ tháng 10/2013, UOP Honeywell chính thức công bố tài trợ 15 suất học bổng cho sinh viên ngành Hóa học trong chương trình hợp tác với 3 trường đại học lớn tại Việt Nam, trong đó có ĐHKHTN. Mục đích việc trao học bổng này nhằm đầu tư nhân lực cho ngành hóa dầu tại Việt Nam

Học bổng Ponychung

Sinh viên của Khoa đi trao đổi ở Đài Loan

 

Các đề tài NCKH của Khoa Hóa học tập trung vào các hướng chính là: Tổng hợp vật liệu mới; Tổng hợp và ứng dụng các hợp chất composit chống ăn mòn; Tổng hợp và ứng dụng các hợp chất thiên nhiên và các hợp chất có hoạt tính sinh học, dược phẩm; Nghiên cứu trong lĩnh vực Hóa sinh vô cơ; Nghiên cứu trong lĩnh vực Xúc tác hấp phụ; Nghiên cứu trong lĩnh vực Chuyển hóa dầu mỏ và Tổng hợp nhiên liệu sinh học; Nghiên cứu chế tạo các hợp chất nanocomposit, vật liệu màng; Nghiên cứu trong lĩnh vực Hóa sinh và Hóa dược; Nghiên cứu Hóa lý thuyết và tính toán ứng dụng… Năm 2013, Khoa Hóa học là đơn vị chủ trì đề tài hợp tác quốc tế lớn với tổ chức Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA), Quỹ Khoa học và Công nghệ Nhật Bản (JST) về việc nghiên cứu tìm kiếm các “Giải pháp đa lợi ích giảm thiểu biến đổi khí hậu ở Việt Nam và các nước Đông Dương bằng phát triển năng lượng sinh học”. Đây là đề tài tập hợp các nhà nghiên cứu trong cả nước và các cán bộ khoa học của Lào, Campuchia, Nhật Bản… tham gia. Kết quả nghiên cứu đã từng bước điều chế nhiên liệu sinh học ứng dụng trong thực tiễn, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và chống biến đổi khí hậu toàn cầu.

“Ứng dụng công nghệ cao trong chế tạo và thương mại hóa dây chuyền bảo quản nông sản sau thu hoạch quy mô vừa và nhỏ ở Việt Nam” 

Sáng ngày 20/9/2017, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam tổ chức lễ trao giải “Khởi nghiệp sáng tạo ứng phó với biến đổi khí hậu Việt Nam” cho 21 dự án xuất sắc của cuộc thi Chứng minh ý tưởng lần 2 năm 2017.

02 dự án khởi nghiệp sáng tạo của Trường ĐHKHTN được vinh danh trong cuộc thi Chứng minh ý tưởng lần 2 năm 2017. Trong đó có dự án “Ứng dụng công nghệ cao trong chế tạo và thương mại hóa dây chuyền bảo quản nông sản sau thu hoạch quy mô vừa và nhỏ ở Việt Nam” của TS. Đào Thị Nhung, đại diện cho nhóm tác giả gồm TS. Đào Thị Nhung, PGS.TS. Tạ Thị Thảo và TS. Hoàng Văn Hà (Khoa Hóa học).

Với mục tiêu biến các thách thức từ biến đổi khí hậu thành những cơ hội kinh doanh thông qua hỗ trợ toàn diện các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trong lĩnh vực phát triển xanh và bền vững, ngày 28/4/2017, Trung tâm đổi mới sáng tạo ứng phó với biến đổi khí hậu (VCIC) đã khởi động cuộc thi Chứng minh ý tưởng lần 2 (POC2) tại Việt Nam, với sự hỗ trợ của Ngân hàng Thế giới (World Bank) và Bộ Khoa học Công Nghệ (Bộ KHCN).

Sau hơn 4 tháng triển khai cuộc thi đã có 300 đề xuất tham dự, 60 dự án vào vòng 2 - khoá đào tạo tiềm năng. Và 11 hội đồng chấm thi đã phải làm việc hết công suất trong vòng 20 ngày liên tiếp để chọn ra 21 dự án trao giải “Khởi nghiệp sáng tạo ứng phó với biến đổi khí hậu Việt Nam” năm 2017.

Đại biểu chụp hình lưu niệm cùng các doanh nghiệp, cá nhân được trao giải tại buổi lễ

Hoạt động của Liên chi Đoàn Khoa Hóa họchttps://www.facebook.com/lcdhoahoc/

Tọa đàm “Trao đổi phương pháp học và ôn thi hiệu quả”

Giải bóng đá nam Khoa Hóa học'

Hoạt động của Câu lạc bộ Hóa họchttps://www.facebook.com/HUSChemistryClub/

Sinh viên của Khoa thường xuyên xuất hiện trên chương hình "Đường lên đỉnh Olympia"

Tổ chức các buổi ôn tập các môn học cho sinh viên

Hoạt động của Chemistry Group Of English For Students - ChemGOES - nhóm sinh hoạt tiếng Anh của Khoa Hóa học https://www.facebook.com/ChemGOES/

Các buổi sinh hoạt tiếng Anh của nhóm

Hoạt động của Câu lạc bộ sinh viên Tự nguyệnhttps://www.facebook.com/clbsvtunguyen/

CLB gói bánh chưng cùng với 31 suất quà tặng các hộ dân nghèo, các hộ gia đình chính sách tại xã nghèo Đồng Môn, huyện Lạc Thuỷ, tỉnh Hoà Bình

Các tình nguyện viên CLB Sinh viên Tự nguyện trao quà Tết cho các hộ gia đình nghèo ở Xã Sủng Máng, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang

 

Trưởng Khoa - PGS.TS Lê Thanh Sơn (thứ 5 từ phải sang) và các sinh viên Khoa Hóa học cùng đoàn Viện Khoa học Công nghệ Tiên tiến Nhật Bản (JAIST)

Ông Trần Trung Dũng, cựu sinh viên Khóa 43 Hóa học, Tổng Giám đốc công ty CP Karofi Việt Nam. https://karofi.com/

Ông Trần Đức Quyền, cựu sinh viên Khóa 37, Giám đốc Công Ty CP Vinacompound. http://vinacompound.com.vn/

TS. Phạm Quốc Nghị, cựu sinh viên Khóa 43 Hóa học, giảng viên ĐH Paris 11, Pháp.

TS. Phạm Tiến Đức, cựu sinh viên Khóa 47 Hóa học, tốt nghiệp Tiến sĩ tại Nhật Bản, hiện là Giảng viên Bộ môn Hóa học phân tích, Khoa Hóa học, Trường ĐHKHTN.

Anh Phạm Sỹ Hiếu, cựu sinh viên Khóa 58 Hóa học. Được cấp 2 bằng (của ĐHKHTN và ĐH Toulon, Pháp). Hiện đang học Thạc sỹ Vật liệu tiên tiến và Môi trường (ĐH Toulon) và nhận học bổng thực tập tốt nghiệp 6 tháng tại Pháp và Bỉ.

Ông Hagiwara Kazuhiko – Tổng Giám đốc Công ty Terumo Việt Nam (Việt Nam – Nhật Bản) khi đến tuyển dụng và làm việc với lãnh đạo khoa Hóa học nhận xét: Sinh viên khoa Hóa học có trình độ chuyên môn - năng lự tốt, kỹ năng thực hành - tay nghề khéo léo, đáp ứng được yêu cầu công việc tại Terumo”.

Cho đến nay, có khoảng 100 cựu sinh viên Trường ĐHKHTN đang làm việc tại Terumo Việt Nam.

Phát biểu trong chuyến thăm Terumo của lãnh đạo Trường ĐHKHTN và Khoa Hóa học năm 2017 vừa qua, ông Hagiwara cho biết, những ý kiến, chia sẻ ​​của PGS.TS. Lê Thanh Sơn - Trưởng Khoa Hóa học nói riêng và Khoa Hóa học nói chung đã đóng góp rất nhiều cho công ty.

Tổng Giám đốc Terumo khẳng định: “Cựu sinh viên Trường ĐHKHTN đang làm việc tại Terumo là những nhân viên chủ chốt của công ty với chuyên môn trình độ cao”.

Tổng Giám đốc mong muốn mối quan hệ hợp tác lâu dài giữa hai bên ngày càng phát triển. Điều này rất quan trọng bởi trong thời gian tới, công ty sẽ mở rộng sản xuất, áp dụng công nghệ tiên tiến, góp phần vào sự phát triển của công ty nói riêng và nền kinh tế Việt Nam nói chung.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

ĐỊA CHỈ: 334 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội

Điện thoại: (84) 0243-8584615 / 8581419

Fax: (84) 0243-8523061

Email: hus@vnu.edu.vn - admin@hus.edu.vn

Cổng thông tin tuyển sinh Đại Học Quốc Gia Hà Nội: http://www.tuyensinh.vnu.edu.vn

LIÊN KẾT FACEBOOK

Bản quyền © Trường ĐHKHTN-ĐHQGHN