Công nghệ quan trắc và giám sát môi trường

 • Giới thiệu chung
 • Chuẩn đầu ra
 • Khung chương trình đào tạo
 • Triển vọng nghề nghiệp
 • Học phí, học bổng và môi trường học
 • Nghiên cứu ứng dụng
 • Hoạt động sinh viên
 • Sinh viên và cựu sinh viên tiêu biểu
 • Đánh giá của nhà tuyển dụng

NGÀNH CÔNG NGHỆ QUAN TRẮC VÀ GIÁM SÁT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

MÃ XÉT TUYỂN: QHT97

Chi tiết về ngành học xem tại đây:

http://geology.hus.vnu.edu.vn/tuyensinh/cnqt/

Trong nhiều năm qua, công tác quan trắc và giám sát tài nguyên môi trường đã trở thành yêu cầu bắt buộc đối với các doanh nghiệp, nhà máy, khu công nghiệp và các cơ quan quản lý nhà nước,… Trong xu thế của cuộc cách mạng công nghệ 4.0, lĩnh vực quan trắc và giám sát tài nguyên môi trường cần phát triển và ứng dụng các công nghệ hiện đại như: mạng lưới quan trắc tự động, quan trắc theo thời gian thực, công nghệ địa không gian (GIS, RS, GPS, UAV,…), trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big data),… để cung cấp thông tin chính xác, kịp thời và liên tục về hiện trạng tài nguyên và môi trường phục vụ quản lý và bảo vệ môi trường. Do vậy, nhu cầu về nguồn nhân lực ngành Công nghệ quan trắc và giám sát tài nguyên môi trường trong tương lai là rất lớn để đáp ứng được yêu cầu của các doanh nghiệp, tổ chức, các cơ sở nghiên cứu và trường đại học.

Giới thiệu chung

 

Giới thiệu chung
Quà tặng lưu niệm cho thủ khoa đầu vào 2022

Đứng trước nhu cầu chiến lược đó, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc Hà Nội đã chính thức được phép đào tạo trình độ đại học ngành Công nghệ Quan trắc và Giám sát Tài nguyên Môi trường – cơ sở đào tạo sớm nhất và uy tín nhất trong lĩnh vực Khoa học Trái đất nhằm đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực của các cơ quan quản lý tài nguyên, môi trường các cấp từ bộ, ngành, sở, phòng; trường đại học, viện nghiên cứu, các doanh nghiệp và tổ chức phi chính phủ.

Chương trình đào tạo Công nghệ quan trắc và giám sát tài nguyên môi trường được xây dựng trên cơ sở tham khảo các chương trình đào tạo của một số trường đại học tiên tiến trên thế giới như: ĐH Cardiff, Vương Quốc Anh, ĐH Bang Colorado, Hoa Kỳ, ĐH Gdansk, Ba Lan, Viện Công nghệ Cork, Ireland. Bên cạnh đó, Chương trình đào tạo còn tham khảo các chương trình đào tạo liên quan đến lĩnh vực khoa học công nghệ liên quan đến công nghệ quan trắc, giám sát tài nguyên và môi trường tại các trường đại học ở Việt Nam.

Mục tiêu chung là cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản và hiện đại về (i) tài nguyên và môi trường, (ii) công nghệ quan trắc và giám sát tài nguyên môi trường, xử lý thông tin phục vụ quản lý sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường và (iii) đào tạo sinh viên có năng lực tổ chức lãnh đạo, hội nhập, học tập suốt đời và trách nhiệm xã hội đối với công tác phát triển khoa học công nghệ, chuyển giao tri thức về lĩnh vực chuyên môn được đào tạo.

Giới thiệu chung
Hoạt động ngoại khóa tại Giao Thủy, Nam Định, 6/2022

Thông tin chung

 • Tên ngành: Công nghệ Quan trắc và Giám sát Tài nguyên môi trường (Technology for Natural Resource and Environmental Monitoring)
 • Mã số ngành đào tạo: Thí điểm
 • Danh hiệu tốt nghiệp: Cử nhân
 • Thời gian đào tạo: 4 năm
 • Tên văn bằng sau tốt nghiệp: Cử nhân ngành Công nghệ Quan trắc và Giám sát Tài nguyên môi trường (The Bachelor Degree of Technology for Natural Resource and Environmental Monitoring)

Mục tiêu

Mục tiêu chung: Đào tạo cử nhân ngành công nghệ quan trắc và giám sát tài nguyên môi trường có kiến thức cơ bản và hiện đại về (i) tài nguyên và môi trường, (ii) công nghệ quan trắc và giám sát tài nguyên môi trường, xử lý thông tin phục vụ quản lý sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường và (iii) có năng lực tổ chức lãnh đạo, hội nhập, học tập suốt đời và trách nhiệm xã hội đối với công tác phát triển khoa học công nghệ, chuyển giao tri thức về lĩnh vực chuyên môn được đào tạo.

Mục tiêu cụ thể:

 • Mục tiêu 1: Sinh viên tốt nghiệp có năng lực chuyên môn trong lĩnh vực công nghệ quan trắc và giám sát tài nguyên môi trường, làm chủ và vận dụng sáng tạo, dẫn dắt chuyên môn về công nghệ cơ bản và hiện đại phục vụ quan trắc, giám sát, đánh giá biến động tài nguyên, chất lượng môi trường và tai biến thiên nhiên.
 • Mục tiêu 2: Sinh viên tốt nghiệp có khả năng tự học, nâng cao năng lực thích ứng với cách mạng công nghiệp 4.0, có khả năng thích ứng với môi trường và điều kiện việc làm thay đổi, có năng lực tổ chức, lãnh đạo và dẫn dắt chuyên môn trong lĩnh vực được đào tạo.
 • Mục tiêu 3: Sinh viên tốt nghiệp có thái độ, tác phong làm việc nghiêm túc, trung thực, đam mê, chủ động, sáng tạo và sẵn sàng phục vụ đất nước, tự chịu trách nhiệm cá nhân, chịu trách nhiệm với nhóm, tích cực tham gia các tổ chức xã hội nghề nghiệp liên quan, có khả năng giám sát người khác thực hiện nhiệm vụ.

Thông tin tuyển sinh

 • Hình thức tuyển sinh: Theo quy định của Đại học Quốc gia Hà Nội. Chi tiết: http://tuyensinh.hus.vnu.edu.vn/
 • Quy mô tuyển sinh: 30 sinh viên/năm.

Chuẩn đầu ra về kiến thức

 • Vận dụng được các kiến thức xã hội, chính trị, pháp luật và văn hóa của đất nước, có trình độ ngoại ngữ tiếng Anh bậc 3 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam vào các công việc chuyên môn và cuộc sống.
 • Ứng dụng được các kiến thức nền tảng về khoa học tự nhiên, tin học trong vận hành và phát triển công nghệ quan trắc và giám sát tài nguyên môi trường, thích ứng với cách mạng công nghiệp 4.0.
 • Xác định được các đặc trưng, chức năng, vai trò của hệ thống trái đất, tài nguyên, môi trường đối với phát triển kinh tế, xã hội, bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai.
 • Liên hệ được các phương pháp nghiên cứu trong phòng và hiện trường phục vụ hoạt động quan trắc và giám sát tài nguyên, môi trường;
 • Đề xuất được các kế hoạch quản lý, tổ chức, điều hành và giám sát các hoạt động chuyên môn liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường, công nghệ quan trắc và giám sát tài nguyên môi trường;
 • Đề xuất được các công nghệ quan trắc và giám sát tài nguyên môi trường phục vụ quản lý sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường và phòng tránh thiên tai.
 • Vận dụng được các công nghệ quan trắc và giám sát tài nguyên môi trường, xây dựng cơ sở dữ liệu, khai phá dữ liệu, từ đó đưa ra các thông tin, đề xuất sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Chuẩn đầu ra về kĩ năng

 • Kĩ năng chuyên môn
 • Có kĩ năng phát hiện, phân tích, đánh giá và đề xuất các giải pháp, công nghệ phù hợp với các công việc và điều kiện cụ thể.
 • Có kĩ năng tự học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nhận ra các nhu cầu và động lực để tham gia vào việc học tập suốt đời.
 • Kĩ năng bổ trợ
 • Có kĩ năng phân tích thông tin về nhu cầu của thị trường, các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức và xã hội trong lĩnh vực được đào tạo để chủ động tìm kiếm việc làm hoặc khởi nghiệp.
 • Có kỹ năng giao tiếp Tiếng Anh để nâng cao chuyên môn, trình độ, tìm kiếm cơ hội và hội nhập quốc tế.
 • Có kĩ năng truyền đạt, giải thích, chuyển tải thông tin, kiến thức và giải pháp cho người khác để thực hiện các công việc chuyên môn và trong đời sống.

Mức tự chủ và chịu trách nhiệm

 • Có kĩ năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm, có khả năng lên kế hoạch, phân công trách nhiệm và đánh giá chất lượng công việc của các thành viên trong nhóm.
 • Tự tin, chủ động hòa nhập làm việc trong các môi trường khác nhau, đa văn hóa, có kĩ năng đặt mục tiêu, tạo động lực làm việc, phát triển cá nhân.
 • Có khả năng quản lý thời gian, lập kế hoạch các công việc chuyên môn và đời sống, quản lý hiệu quả các nguồn lực, cải thiện và nâng cao hiệu quả các hoạt động chuyên môn.

Chuẩn đầu ra về phẩm chất đạo đức, thái độ

 • Có phẩm chất đạo đức cá nhân tốt, ý thức trách nhiệm công dân, trách nhiệm xã hội; theo đuổi đam mê và có khả năng dấn thân vào các vấn đề khó, rủi ro.
 • Có tác phong làm việc khoa học, chuyên nghiệp, đạo đức nghề nghiệp, có tinh thần học hỏi cầu tiến; nhiệt tình, chủ động, say mê sáng tạo trong công việc và cuộc sống; có khả năng thích ứng cao với sự thay đổi môi trường làm việc.
 • Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp như: trung thực, trách nhiệm, đáng tin cậy, hành xử chuyên nghiệp, chủ động lên kế hoạch nghề nghiệp của mình, luôn cập nhật thông tin trong lĩnh vực của mình.

Vị trí việc làm mà sinh viên có thể đảm nhiệm sau khi tốt nghiệp

Sau khi tốt nghiệp cử nhân ngành Công nghệ Quan trắc và giám sát Tài nguyên môi trường tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, sinh viên có thể đảm nhiệm các vị trí cán bộ kỹ thuật công nghệ, nhà nghiên cứu, tư vấn, dịch vụ về nghiên cứu, thiết kế, phát triển, vận hành các công nghệ quan trắc và giám sát tài nguyên, môi trường; lập các báo cáo quan trắc môi trường, giám sát tài nguyên như sau:

 • Cán bộ kỹ thuật làm việc tại các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp nhà nước, tư nhân, các công ty liên doanh, các khu công nghiệp, nhà máy về các lĩnh vực quan trắc môi trường, giám sát tài nguyên thiên nhiên, chất lượng môi trường, giám sát an toàn môi trường. Các doanh nghiệp như các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn than khoáng sản Việt Nam, Tập đoàn dầu khí Việt Nam, Công ty cổ phần Đầu tư, sản xuất và thương mại Việt Nam, Công ty VietGIS, Công ty cổ phần Vites, Công ty cổ phần khảo sát và kiểm định xây dựng Hà Nội, Công ty Cổ phần Công nghệ An Đông là các đơn vị tiềm năng có thể tiếp nhận sinh viên khi tốt nghiệp chương trình đại học Công nghệ Quan trắc và giám sát Tài nguyên môi trường.
 • Cán bộ kỹ thuật, chuyên viên làm việc ở các cơ quan chuyên môn và cơ quan quản lý ở Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Xây dựng, Bộ Giao thông vận tải và các sở, ban ngành tương ứng cấp địa phương;
 • Chuyên gia tư vấn tại các tổ chức phi chính phủ trong nước và quốc tế,…;
 • Giảng viên và nghiên cứu viên tại các trường đại học, cao đẳng và các viện nghiên cứu nhà nước và tư nhân;
 • Nhà doanh nghiệp khởi nghiệp, chuyển giao công nghệ, phát triển công nghệ quan trắc và giám sát tài nguyên môi trường.

Tổng số tín chỉ của chương trình đào tạo: 138 tín chỉ

 • Khối kiến thức chung (không tính GDTC, GDQP-AN): 16 tín chỉ
 • Khối kiến thức theo lĩnh vực: 7 tín chỉ
 • Khối kiến thức theo khối ngành: 22 tín chỉ
  • Các học phần bắt buộc: 20 tín chỉ
  • Các học phần tự chọn: 2 tín chỉ/4 tín chỉ
 • Khối kiến thức theo nhóm ngành: 33 tín chỉ
  • Các học phần bắt buộc: 24 tín chỉ
  • Các học phần tự chọn: 9 tín chỉ/15 tín chỉ
 • Khối kiến thức ngành: 60 tín chỉ
  • Bắt buộc: 29 tín chỉ
  • Tự chọn: 21 tín chỉ/39 tín chỉ
  • Thực tập tốt nghiệp: 3 tín chỉ
  • Khóa luận tốt nghiệp: 7 tín chỉ

Khung chương trình đào tạo

TT

Mã học phần

Học phần

(ghi bằng tiếng Việt và

tiếng Anh)

Số tín chỉ

Số giờ tín chỉ

Mã số học phần tiên quyết

Lí thuyết

Thực hành

Tự học

I

 

Khối kiến thức chung (chưa tính Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng – an ninh)

16

 

 

 

 

1

PHI1006

Triết học Mác – Lênin

Principles of Maxis- Leninism

3

30

15

0

 

2

PEC1008

Kinh tế chính trị Mác – Lênin

Political economics of Marxism and Leninism

2

20

10

0

PHI1006

3

PHI1002

Chủ nghĩa xã hội khoa học

Scientific socialism

2

30

0

0

PHI1006
PEC1008

4

HIS1001

Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam

History of Communist Party of Vietnam

2

20

10

0

POL1001

5

POL1001

Tư tưởng Hồ Chí Minh

Hochiminh’s Ideology

2

20

10

0

 

6

FLF1107

Tiếng Anh B1

English B1

5

20

35

20

 

7

 

Giáo dục thể chất

Physical Training

4

       

8

 

Giáo dục quốc phòng – an ninh

National Defence Training

8

       

II

 

Khối kiến thức theo lĩnh vực

7

       

II.1

 

Học phần bắt buộc

2

       

9

INM1000

Tin học cơ sở

Introduction to Informatics

2

15

15

0

 

II.2

 

Các học phần tự chọn

5/15

       

10

HIS1056

Cơ sở văn hóa Việt Nam

Fundamentals of Vietnamese Culture

3

42

3

0

 

11

GEO1050

Khoa học Trái đất và sự sống

Earth Sciences and Life

3

30

10

5

 

12

THL1057

Nhà nước và pháp luật đại cương

General State and Law

2

20

5

5

 

13

MAT1060

Nhập môn phân tích dữ liệu

Introduction to data analysis

2

30

0

0

 

14

PHY1070

Nhập môn Internet kết nối vạn vật

Introduction to Internet of Things

2

30

0

0

 

15

PHY1020

Nhập môn Robotics

Introduction to Robotics

3

30

15

0

 

III

 

Khối kiến thức theo khối ngành

22

       

III.1

 

Các học phần bắt buộc

20

       

16

MAT1090

Đại số tuyến tính

Linear Algebra

3

30

15

0

 

17

MAT1091

Giải tích 1

Calculus 1

3

30

15

0

 

18

MAT1192

Giải tích 2

Calculus 2

2

20

10

0

MAT1091

19

MAT1101

Xác suất thống kê

Probability and Statistics

3

27

18

0

MAT1091

20

PHY1100

Cơ – Nhiệt

Mechanics- Thermodynamics

3

30

15

0

MAT1091

21

PHY1103

Điện- Quang

Electromagnetism – Optics

3

30

15

0

PHY1100

22

CHE1080

Hóa học đại cương

General chemistry

3

42

3

0

 

III.2

 

Các học phần tự chọn

2/4

       

23

PHY1104

Thực hành Vật lý đại cương

General Physics Practice

2

0

30

0

PHY1100

PHY1103

24

CHE1069

Thực tập Hóa học đại cương

General chemistry Lab

2

0

30

0

CHE1080

IV

 

Khối kiến thức theo nhóm ngành

33

       

IV.1

 

Các học phần bắt buộc

24

       

25

GLO2038

Nhập môn tài nguyên thiên nhiên

Introduction to Natural Resources

3

25

15

5

GEO1050

26

GLO2202

Hệ thống Trái đất

Earth systems

4

35

20

5

 

27

GLO2203

Khoa học môi trường đại cương

Environmental Science

2

15

10

5

GEO1050

28

GLO2204

Cơ sở pháp lý quan trắc và giám sát tài nguyên môi trường

Legal basis for natural resource and environmental monitoring

3

25

15

5

GLO2038

29

GLO3158

Các phương pháp điều tra, khảo sát, đánh giá tài nguyên môi trường

Survey, surveillance, assessment methods for natural resources and environments

3

20

20

5

GLO2038

GLO2203

30

GLO2099

Tiếng Anh chuyên ngành

Academic English

3

20

20

5

GEO1050

31

GEO2059

Cơ sở viễn thám và GIS

GIS and remote sensing

3

20

20

5

GEO1050

32

GLO2206

Phương pháp nghiên cứu khoa học

Scientific methodologies

3

20

20

5

GLO2202

IV.2

 

Các học phần tự chọn

9/15

       

33

GLO2205

Các phương pháp phân tích trong phòng thí nghiệm

Analytical methods in laboratory

3

15

25

5

 

34

GLO2087

Cơ sở lý luận phát triển bền vững

An introduction to sustainable development

3

25

15

5

GLO2038

35

GLO2207

Tai biến thiên nhiên và biến đổi khí hậu

Natural disasters and climate change

3

25

15

5

GLO2202

36

GLO3122

Đánh giá tác động môi trường

Environmental Impact Assessment

3

25

15

5

GLO2203

GLO2087

37

GLO2209

Khởi nghiệp

Start-up

3

30

10

5

 

V

 

Khối kiến thức ngành

60

       

V.1

 

Các học phần bắt buộc

29

       

38

GLO3200

Nhập môn công nghệ quan trắc và giám sát tài nguyên môi trường

An introduction to natural resource and environmental monitoring technology

3

25

15

5

GLO2038

39

GLO3201

Thiết kế chương trình quan trắc và giám sát tài nguyên môi trường

Design for Natural resource and environmental monitoring program

3

20

20

5

GLO2202

40

GLO3202

Hệ thống quan trắc thời gian thực tài nguyên môi trường

Real-time monitoring systems for natural resources and environments

3

20

20

5

GLO2202

GEO1050

41

GLO3203

Hệ thống cảm biến, mạng lưới quan trắc và giám tài nguyên môi trường

Sensors and networks for natural resource and environmental monitoring

3

20

20

5

GLO2202

GEO1050

42

GLO3145

Phân tích không gian trong quản lý tài nguyên thiên nhiên

Geospatial Analysis in Natural resource Management

3

20

20

5

GEO1050

GEO2059

43

GLO3206

Cơ sở dữ liệu

Database

3

20

20

5

GLO3204

44

GLO3207

Phân tích dữ liệu tài nguyên môi trường

Analysis of natural resource and environmental data

3

20

20

5

MAT1101

45

GLO3208

Ứng dụng máy học trong giám sát tài nguyên môi trường

Machine learning applications in natural resource and enviromental monitoring

3

20

20

5

GEO2059

46

GLO3157

Thực tập tài nguyên thiên nhiên

Fieldwork practices in Natural resources

3

 

45

 

GLO2038

47

GLO3209

Thực tập sản xuất

Hand-on training

2

 

30

 

GLO3200

GLO3203

V.2

 

Các học phần tự chọn

21/39

       

48

GLO3204

Viễn thám ứng dụng trong quan trắc và giám sát tài nguyên môi trường

Remote sensing applications in natural resource and enviromental monitoring

3

20

20

5

GEO2059

49

GLO3205

Thành lập bản đồ chuyên đề tài nguyên môi trường

Establishing natural resources and environmental maps

3

20

20

5

GLO2202

GEO2059

50

GLO3210

Quan trắc và giám sát môi trường các vùng mỏ

Environmental monitoring in mining areas

3

20

20

5

GLO2038

51

GLO3211

Quan trắc chất lượng môi trường không khí

Air Quality Monitoring

3

20

20

5

GLO3201

GLO3202

52

GLO3212

Quan trắc và giám sát tài nguyên nước

Water resouce monitoring

3

20

20

5

GLO3201

GLO3202

53

GLO3213

Quan trắc và giám sát tài nguyên môi trường đất

Soil monitoring

3

20

20

5

GLO3201

GLO3204

54

GLO3214

Quan trắc và giám sát tài nguyên môi trường biển

Marine resources and environmental monitoring

3

20

20

5

GLO3201

GLO3202

55

GLO3215

Giám sát tài nguyên rừng

Forest monitoring

3

20

20

5

GLO3203

56

GLO3216

Giám sát đô thị hóa và quan trắc môi trường đô thị

Monitoring for urbanization and urban environment

3

20

20

5

GLO3206

57

GLO3217

Giám sát Địa hệ kỹ thuật – tự nhiên: Đập – Hồ chứa

Monitoring geoengineering – natural systems: dams – reservoir

3

20

20

5

GLO3206

58

GLO3218

Giám sát Địa hệ kỹ thuật – tự nhiên: hạ tầng công trình giao thông

Monitoring geoengineering – natural systems: transportation infrastructure

3

20

20

5

 

59

GLO3219

Giám sát tai biến thiên nhiên

Natural hazard monitoring

3

20

20

5

GLO3202

60

GLO3220

Ứng dụng dữ liệu lớn trong quản lý rủi ro tai biến thiên nhiên

Big data applications in risk manangement of natural hazards

3

20

20

5

GLO3206

V.3

 

Thực tập tốt nghiệp

3

       

61

GLO3221

Thực tập tốt nghiệp

Internship

3

0

40

5

 

V.4

 

Khóa luận tốt nghiệp hoặc học phần thay thế

7

       

62

GLO4072

Khóa luận tốt nghiệp

Graduation thesis

7

       

V.5

 

Các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp

7/10

       

63

GLO3222

Công nghệ quan trắc và giám sát môi trường ở Việt Nam

Applications of Environmental monitoring technologies in Vietnam

4

35

20

5

GLO3204

64

GLO3223

Công nghệ quan trắc và giám sát tài nguyên ở Việt Nam

Applications of natural resource monitoring technologies in Vietnam

3

20

20

5

GLO3204

65

GLO3224

Công nghệ giám sát thiên tai và biến đổi khí hậu ở Việt Nam

Applications of natural disasters monitoring technologies in Vietnam

3

20

20

5

GLO3204

 

 

Tổng số

138

       
 • Cán bộ làm việc tại các khu công nghiệp, nhà máy, doanh nghiệp sản xuất, các công ty tư vấn môi trường, doanh nghiệp chuyển giao công nghệ,…
 • Cán bộ làm việc trong các doanh nghiệp tư vấn phát triển công nghệ quan trắc môi trường, công nghệ giám sát tài nguyên và thiên tai.
 • Cán bộ làm việc tại các trung tâm quan trắc tài nguyên và môi trường, cán bộ quản lý tài nguyên và môi trường của các Bộ/ngành liên quan tài nguyên và môi trường, nông nghiệp và phát triển nông thôn,…
 • Cán bộ các tổ chức phi chính phủ liên quan đến tài nguyên môi trường và biến đổi khí hậu.
 • Các cơ quan đào tạo và nghiên cứu khoa học trong nước.
 • Bên cạnh đó, sau khi tốt nghiệp đại học, cử nhân ngành Công nghệ Quan trắc và giám sát Tài nguyên môi trường có thể tiếp tục học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ trong các lĩnh vực về giám sát tài nguyên thiên nhiên, chất lượng môi trường, tác động của tai biến thiên nhiên và biến đổi khí hậu.
 • Các cử nhân có cơ hội lớn để tiếp tục học các bậc học Thạc sĩ và Tiến sĩ về các chuyên ngành liên quan của Đại học Quốc gia Hà Nội hoặc các ngành học tương tự tại các trường đại học khác trong nước và quốc tế
Triển vọng nghề nghiệp

Vị trí việc làm mà sinh viên có thể đảm nhiệm sau khi tốt nghiệp

Sau khi tốt nghiệp cử nhân ngành Công nghệ Quan trắc và giám sát Tài nguyên môi trường tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, sinh viên có thể đảm nhiệm các vị trí cán bộ kỹ thuật công nghệ, nhà nghiên cứu, tư vấn, dịch vụ về nghiên cứu, thiết kế, phát triển, vận hành các công nghệ quan trắc và giám sát tài nguyên, môi trường; lập các báo cáo quan trắc môi trường, giám sát tài nguyên như sau:

 • Cán bộ kỹ thuật làm việc tại các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp nhà nước, tư nhân, các công ty liên doanh, các khu công nghiệp, nhà máy về các lĩnh vực quan trắc môi trường, giám sát tài nguyên thiên nhiên, chất lượng môi trường, giám sát an toàn môi trường. Các doanh nghiệp như các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn than khoáng sản Việt Nam, Tập đoàn dầu khí Việt Nam, Công ty cổ phần Đầu tư, sản xuất và thương mại Việt Nam, Công ty VietGIS, Công ty cổ phần Vites, Công ty cổ phần khảo sát và kiểm định xây dựng Hà Nội, Công ty Cổ phần Công nghệ An Đông là các đơn vị tiềm năng có thể tiếp nhận sinh viên khi tốt nghiệp chương trình đại học Công nghệ Quan trắc và giám sát Tài nguyên môi trường.
 • Cán bộ kỹ thuật, chuyên viên làm việc ở các cơ quan chuyên môn và cơ quan quản lý ở Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Xây dựng, Bộ Giao thông vận tải và các sở, ban ngành tương ứng cấp địa phương;
 • Chuyên gia tư vấn tại các tổ chức phi chính phủ trong nước và quốc tế,…;
 • Giảng viên và nghiên cứu viên tại các trường đại học, cao đẳng và các viện nghiên cứu nhà nước và tư nhân;
 • Nhà doanh nghiệp khởi nghiệp, chuyển giao công nghệ, phát triển công nghệ quan trắc và giám sát tài nguyên môi trường.

Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp

 • Sau khi tốt nghiệp đại học, cử nhân ngành Công nghệ Quan trắc và giám sát Tài nguyên môi trường có thể tiếp tục học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ trong các lĩnh vực về giám sát tài nguyên thiên nhiên, chất lượng môi trường, tác động của tai biến thiên nhiên và biến đổi khí hậu.
 • Các cử nhân có cơ hội lớn để tiếp tục học các bậc học Thạc sĩ và Tiến sĩ về các chuyên ngành liên quan của Đại học Quốc gia Hà Nội hoặc các ngành học tương tự tại các trường đại học khác trong nước và quốc tế.
Triển vọng nghề nghiệp
K66 và K67 học Quốc phòng An Ninh tại Hòa Lạc

 

 • Học phí theo quy định của Nhà nước, năm học 2022-2023 là 1.450.000đ/ tháng/ sinh viên (dự kiến); sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được xem xét miễn-giảm học phí; được hỗ trợ chi phí học tập; xét trợ cấp xã hội…
 • Học bổng: từ nguồn ngân sách nhà nước xét theo kết quả học tập vào cuối mỗi học kỳ; Sinh viên có kết quả học tập tốt có thể được nhận các học bổng hỗ trợ từ các doanh nghiệp và tổ chức nghiên cứu khoa học với mức hỗ trợ từ 5-10 triệu/năm như học bổng Tập đoàn Dầu khí, Ngân hàng BIDV, Đạm Phú Mỹ, Vừ A Dính, Honda, Shinnyo, POSCO, Lawrence S.Ting, Pony Chung, Yamada, Dongbu, Mitsubishi, Thakral-In Sewa, Kumho Asiana,… Ngoài ra còn có các học bổng của Khoa và các cá nhân dành cho các sinh viên có thành tích tốt trong học tập và nghiên cứu khoa học.
Học phí, học bổng và môi trường học
Thực tập và chụp ảnh lưu niệm tại nhờ thờ đổ Hải Lý, Xuân Thủy, Nam Định (7/2023)
 • Môi trường học tập:
 • Sinh viên sẽ được học tập dưới sự dẫn dắt của các giảng viên có học hàm, học vị cao, tốt nghiệp ở các nước phát triển như Pháp, Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc,… có kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng và phát triển công nghệ quan trắc và giám sát tài nguyên môi trường.
 • Sinh viên được thực hành và thực tập tại các phòng thí nghiệm với các trang thiết bị hiện đại đạt tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế; được thực hành và thực tập tại các doanh nghiệp, cơ quan và tổ chức là đối tác chính của chương trình đào tạo.
 • Trong quá trình học có nhiều cơ hội học tập và nâng cao trình độ thông qua việc trao đổi thực tập ngắn hạn tại các trường đại học và viện nghiên cứu tại các nước phát triển như Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc, Đức….
 • Sinh viên được học tập tại các giảng đường hiện đại, thông minh tại Trường; Sử dụng tài liệu miễn phí từ thư viện Trường, Khoa.
 • Ưu tiên ở ký túc xá.
 • Được tạo điều kiện tham gia các hoạt động Đoàn thanh niên, Hội sinh viên và các câu lạc bộ chuyên ngành và ngoại khóa tại Khoa và tại Trường.
Học phí, học bổng và môi trường học
Sự kiện văn nghệ Chào tân sinh viên K67 và K66 (10/2022). K66 được tổ chức bù cùng K67 do ảnh hưởng của COVID.

 

Sinh viên theo học ngành công nghệ quan trắc và giám sát tài nguyên môi trường sau khi tốt nghiệp có thể phát triển công việc trong các lĩnh vực sau:

 • Phát triển và ứng dụng công nghệ quan trắc và giám sát biến đổi môi trường: phát hiện sớm các sự cố môi trường; phân tích dữ liệu và mô hình hóa lan truyền ô nhiễm; giám sát tự động; thành lập bộ bản đồ giám sát thời gian thực các hợp phần môi trường tự nhiên phục vụ truy xuất nguồn ô nhiễm; lập kế hoạch ngăn ngừa và xử lý ô nhiễm, phát triển công nghệ địa môi trường để giảm thiểu ô nhiễm,..
 • Phát triển và ứng dụng công nghệ giám sát biến động tài nguyên thiên nhiên: phân tích xu hướng và nguyên nhân gây suy thoái tài nguyên đất, tài nguyên nước, tài nguyên rừng, các hệ sinh thái; đề xuất phương án khai thác, phân phối và phát triển tối ưu tài nguyên thiên nhiên; giám sát các hoạt động/ quá trình khai thác và sử dụng tài nguyên tại các vùng khai thác mỏ,…
 • Phát triển và ứng dụng công nghệ giám sát diễn biến và tác động của thiên tai và biến đổi khí hậu: theo dõi diễn biến của thiên tại; dự báo không gian và thời gian tác động của tai biến; giám sát tác động của biến đổi khí hậu,…
 • Sinh viên luôn là mối quan tâm hàng đầu và được tạo điều kiện tốt nhất để phát triển trong suốt quá trình học tập tại ĐHQGHN. Sinh viên theo học tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên luôn nhận được sự tư vấn đầy đủ không chỉ liên quan đến việc học tập mà còn các vấn đề liên quan khác như tài chính, sức khỏe, đời sống tinh thần, an toàn và an ninh, nhà ở, việc làm, hoạt động thể thao, hoạt động văn hóa, hoạt động xã hội…. Sự hỗ trợ đầy đủ này được thực hiện thông qua Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên, Phòng Chính trị Công tác Sinh viên, Trợ lý Công tác sinh viên, Giáo viên chủ nhiệm, tổ chức Đoàn và Hội sinh viên.
Hoạt động sinh viên
Hoạt động văn nghệ chào mừng Tân sinh viên (10/2022)
 • Hàng năm sinh viên đều có thể tham gia các hoạt động ngoại khóa liên quan đến âm nhạc, thể thao, và các hoạt động văn hóa khác,… Các cán bộ và sinh viên thường kết hợp thành các đội tham gia các hoạt động thể chất như đá bóng, ca nhạc… để phát triển thể chất và tâm lý. Các phong trào này thường được Liên Chi đoàn, Chi đoàn, Liên chi Hội sinh viên, Hội sinh viên, Công đoàn đứng ra phát động và tổ chức. Sinh viên cũng có thể tham gia các câu lạc bộ học thuật hoặc các câu lạc bộ sở thích trong Trường.
 • Sinh viên cũng được khuyến khích tham gia nghiên cứu khoa học với các thầy, cô trong và ngoài Trường ngay cả đối với sinh viên năm thứ nhất. Giảng viên luôn tạo điều kiện để sinh viên được tham gia các hoạt động khoa học cũng như viết bài báo khoa học. Bên cạnh đó sinh viên cũng sẽ được tham gia các buổi giảng dạy, seminar, định hướng nghề nghiệp được trình bày bởi các chuyên gia, giáo sư đã về hưu, các cựu sinh viên, học viên sau đại học. Đây là các hoạt động được tiến hành định kỳ.
Hoạt động sinh viên
Khảo sát đê biển Giao Thủy, Nam Định (7/2023)

 

 • “Chương trình đào tạo cử nhân ngành Công nghệ Quan trắc và Giám sát TNMT là một hướng đào tạo đúng và đáp ứng nhu cầu cấp thiết của xã hội, đóng góp tích cực cho việc nâng cao hiệu quả công tác điều tra cơ bản tài nguyên môi trường biển phục vụ quy hoạch không gian biển, quản lý tổng hợp vùng bờ và phát triển kinh tế biển một cách bền vững tại Việt Nam. Sinh viên tốt nghiệp ngành học Công nghệ Quan trắc và Giám sát TNMT sẽ đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của chúng tôi cũng như các đơn vị thực hiện công tác điều tra, nghiên cứu, quản lý giám sát TNMT biển tại Việt Nam…” – ThS. Trịnh Nguyên Tính – Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và điều tra Tài nguyên và môi trường biển khu vực phía Bắc.
 • “Viện chúng tôi đã và đang triển khai và sẽ phát triển mạnh mẽ hơn các hoạt động liên quan đến chương trình đào tạo Công nghệ Quan trắc và Giám sát TNMT. Bên cạnh đó nhu cầu của xã hội nói chung và của Viện nói riêng đối với nguồn nhân lực được đào tọa bởi ngành học trên của Trường ĐHKHTN là vô cùng cấp thiết và có xu hướng gia tăng trong những năm sắp tới” – TS. Đào Mạnh Tiến – Giám đốc Viện Tài nguyên Môi trường và Phát triển bền vững.
 • “Đây là một ngành học cần thiết và đáp ứng được nhu cầu nhân lực của xã hội trong lĩnh vực Quan trắc và Giám sát TNMT tại thời điểm hiện tại và cả trong tương lai. Chúng tôi luôn luôn sẵn sàng hợp tác cùng với Trường Đại học Khoa học Tự nhiên trong việc hỗ trợ đào tạo, thực tập cho sinh viên và truyền thông để giới thiệu ngành học này” – KS. Nguyễn Văn Thùy – Trung tâm Thông tin dữ liệu Tài nguyên và Môi trường – Tổng cục Môi trường.
 • “Trong bối cảnh thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ công tác giám sát TN và MT cũng như chưa có một chương trình đào tạo đại học chính quy về “Công nghệ Quan trắc và Giám sát TNMT” thì việc Trường Đại học KHTN lần đầu tiên mở ngành đào tạo này là rất hợp lý và cần thiết. Sinh viên ra trường sẽ là nguồn nhân lực vô cùng quý giá phục vụ đắc lực cho các nhiệm vụ liên quan đến quan trắc và giám sát TNMT” – PGS. TS. Trịnh Lê Hùng – Viện kỹ thuật Công trình đặc biệt – Học viện kỹ thuật Quân sự.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

ĐỊA CHỈ: 334 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội

Điện thoại: (84) 0243-8584615 / 8581419

Fax: (84) 0243-8523061

Email: hus@vnu.edu.vn - admin@hus.edu.vn

Cổng thông tin tuyển sinh Đại Học Quốc Gia Hà Nội: http://www.tuyensinh.vnu.edu.vn

LIÊN KẾT FACEBOOK

Bản quyền © Trường ĐHKHTN-ĐHQGHN