Ngành học

Khoa học môi trường

 • Giới thiệu chung
 • Chuẩn đầu ra
 • Triển vọng nghề nghiệp
 • Khung chương trình đào tạo
 • Nghiên cứu ứng dụng
 • Học phí, học bổng và môi trường học
 • Đánh giá của nhà tuyển dụng
 • Sinh viên và cựu sinh viên tiêu biểu
 • Hoạt động sinh viên

NGÀNH KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG (CTĐT CHUẨN)

MÃ XÉT TUYỂN: QHT13

KHOA MÔI TRƯỜNG

Ngành đào tạo đã được kiểm định đạt tiêu chuẩn quốc tế theo AUN-QS.

Chương trình đào tạo trang bị cho sinh viên kiến thức chuyên môn toàn diện, nắm vững nguyên lý, quy luật tự nhiên, kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, chính trị và pháp luật, có kỹ năng thực hành nghề nghiệp, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo, chịu trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm với nhóm trong việc hướng dẫn, truyền bá, phổ biến kiến thức và giải quyết những vấn đề thuộc ngành Khoa học môi trường.

Trình độ tiếng Anh tương đương bậc 3 trở lên.

Các cử nhân ngành Khoa học môi trường sau khi tốt nghiệp có đủ năng lực làm việc tại các cơ quan quản lý nhà nước, cơ sở giáo dục và doanh nghiệp về môi trường và tài nguyên cũng như trong lĩnh vực liên quan hoặc có thể được đào tào tiếp ở bậc thạc sĩ, tiến sĩ ở trong và ngoài nước.

Liên hệ Khoa Môi trường:

Website:  https://fes.hus.vnu.edu.vn/

Số điện thoại: 024.38584995.

- Kiến thức chuyên môn: 

 • Kiến thức chung: Nắm được bối cảnh và tư tưởng đường lối của Nhà nước Việt Nam được truyền tải trong khối kiến thức chung và vận dụng vào nghề nghiệp và cuộc sống; Hiểu kiến thức cơ bản về KHXH, khoa học chính trị và pháp luật
 • Kiến thức theo lĩnh vực: Hiểu và áp dụng các kiến thức trong lĩnh vực khoa học tự nhiên làm nền tảng lý luận và thực tiễn cho khối ngành khoa học trái đất và môi trường; Hiểu về CMCN 4.0 với nền tảng rộng và mức độ thích ứng cao; Vận dụng kiến thức về CNTT đáp ứng yêu cầu công việc.
 • Kiến thức của khối ngành: Áp dụng các kiến thức cơ bản của nhóm ngành môi trường làm nền tảng lý luận và thực tiễn cho ngành Khoa học môi trường.
 • Kiến thức của nhóm ngành: Hiểu và áp dụng các kiến thức về khoa học môi trường, tài nguyên thiên nhiên để luận giải các vấn đề lý luận, thực tiễn trong lĩnh vực Khoa học môi trường; Lập kế hoạch, tổ chức và giám sát các quá trình trong một lĩnh vực hoạt động cụ thể.
 • Kiến thức ngành: Áp dụng kiến thức ngành khoa học môi trường để hình thành các ý tưởng, xây dựng, tổ chức thực hiện và phân tích các phương án, dự án trong lĩnh vực Khoa học môi trường; Áp dụng kiến thức lý thuyết, thực tế, thực tập và quản lý trong lĩnh vực Khoa học môi trường để hội nhập nhanh với môi trường công tác trong tương lai hoặc có thể được đào tạo cao hơn ở bậc thạc sĩ, tiến sĩ, Áp dụng kiến thức về quản lý, điều hành hoạt động chuyên môn.

- Kỹ năng nghề nghiệp: Cử nhân ngành Khoa học môi trường có khả năng thực hành và điều chỉnh các các kỹ năng làm việc, có khả năng làm việc độc lập; Kỹ năng giải quyết các vấn đề phức tạp; Kỹ năng phản biện, phê phán và sử dụng các giải pháp thay thế trong điều kiện môi trường không xác định hoặc thay đổi. 
- Trình độ ngoại ngữ: Có khả năng sử dụng tiếng Anh thành thạo với các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết tương đương bậc 3/6 đối với chương trình chuẩn, 4/6 đối với chương trình CLC của khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. Kỹ năng sử dụng tiếng Anh chuyên ngành.
- Kỹ năng mềm: Kỹ năng cá nhân, kỹ năng làm việc theo nhóm, quản lý, lãnh đạo, thuyết trình, giao tiếp…Tự tin trong môi trường làm việc quốc tế, kỹ năng phát triển cá nhân và sự nghiệp; luôn cập nhật thông tin trong lĩnh vực khoa học.
- Kỹ năng tin học: Sử dụng thành thạo công cụ máy tính phục vụ chuyên môn và giao tiếp văn bản.

Chuẩn đầu ra
 

 

 

- Thực tập: được tham gia các chuyến thực tế tại các khu bảo tồn, các nhà máy, xí nghiệp… (Vườn quốc gia Ba Vì, nhà máy, xí nghiệp ở Hà Nội và các tỉnh lân cận); thực tập tại các bộ, sở, ban ngành, các viện khoa học và trung tâm nghiên cứu, phòng thí nghiệm… nhằm nâng cao hiểu biết thực tế cho sinh viên.
- Các công việc phù hợp: Sinh viên ngành Khoa học môi trường sau khi tốt nghiệp có đủ năng lực nhận công tác tại các cơ quan quản lý nhà nước,  môi trường công nghiệp, công nghệ cao, các trường đại học,viện nghiên cứu, các doanh nghiệp, các tổ chức phi chính phủ về lĩnh vực môi trường; triển khai và tham gia nghiên cứu, triển khai ứng dụng khoa học công nghệ trong các trường đại học, viện nghiên cứu và cơ sở sản xuất, doanh nghiệp, công ty. 
- Định hướng chuyên sâu/phát triển lâu dài: Có thể học tập và nghiên cứu tiếp các bậc học cao hơn như Thạc sỹ, Tiến sĩ trong và ngoài nước. 

- Tình hình việc làm của sinh viên (sv) tốt nghiệp:
+ Năm 2018: Có 90% sinh viên tốt nghiệp có việc làm, 5% sinh viên đang đi học nâng cao trình độ, 5% sinh viên tự tạo việc làm. 
+ Năm 2019: Có 90% sinh viên tốt nghiệp có việc làm, 10% sinh viên đang đi học nâng cao trình độ.

Triển vọng nghề nghiệp

Thống kê sinh viên ra trường có việc làm trong vòng 3-6 tháng

Triển vọng nghề nghiệp
Triển vọng nghề nghiệp

 1. Sinh thái môi trường
 2. Quản lý môi trường
 3. Độc học chất học môi trường và kiểm soát độc chất
 4. Mô hình hóa môi trường 
 5. Môi trường đất và nước
 6. Môi trường không khí
 7. Phát triển bền vững    

- Học phí: Theo quy định của Đại học Quốc gia Hà Nội.

- Học bổng: Mỗi kì học Nhà trường đều trao học bổng cho các sv có thành tích học tập cao trong lớp, bên cạnh đó có rất nhiều học bổng từ các tổ chức bên ngoài như: Học bổng Dương Quảng Hàm, học bổng Toshiba, học bổng Mistubishi, học bổng Honda, học bổng Polychung, học bổng Lawrensting… và rất nhiều học bổng đi du học ở các nước ngoài nhằm khuyến khích tình thần học tập cho sv cũng như tạo điều kiện học tập tốt hơn cho sv.

- Chính sách hỗ trợ sinh viên: Nhà trường có chính sách hỗ trợ học phí cho các sinh viên thuộc diện gia đình chính sách, hộ nghèo, dân tộc thiểu số vùng cao và trợ cấp xã hội cho các sinh viên tàn tật từ 41% trở lên và có hoàn cảnh khó khăn, sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa, sinh viên là dân tộc ít người thường trú vùng cao 3 năm trở lên có hoàn cảnh khó khăn, sinh viên nghèo vượt khó vào mỗi kì học mới…

- Một số lợi thế của môi trường học: Môi trường học hòa đồng, thân thiện, cởi mở, cung cấp cho sinh viên kỹ năng thực hành cơ bản, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và giải quyết những vấn đề, trau dồi cho sinh viên khả năng giao tiếp ngoại ngữ bằng việc đăng kí tham gia phỏng vấn các chương trình tham quan, trao đổi các trường đại học ở nước ngoài…

Học phí, học bổng và môi trường học

 

 

Học phí, học bổng và môi trường học

 

Công ty cổ phần tư vấn và thẩm định môi trường nhận xét: Cử nhân Khoa học môi trường có đạo đức tốt, có kiến thức cơ bản về chuyên môn, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng ngoại ngữ tốt, có trách nhiệm cao trong công việc.

1. Cựu sinh viên Nguyễn Hoàng Linh, K41-KHMT, đã bảo vệ luận án tiến sĩ năm 2016, Hiện là phó tổng cục trưởng, tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

2. Cựu sinh viên Trương Công Đại, K38-KHMT, hiện là chi cục trưởng chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Bắc Giang.

3. Cựu sinh viên Nguyễn Toàn Thắng, K45-KHMT, là một sinh viên ưu tú khoa môi trường, từng làm Bí thư lớp, bí thư chi đoàn Khoa môi trường; Hiện nay, Chủ tịch hội cựu sinh viên Khoa môi trường. Toàn Thắng đã bảo vệ tiến sĩ năm 2018.  Đang là Giám đốc trung tâm phòng chống biến đổi khí hậu - Cục biến đổi khí hâu - Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

4. Cựu sinh viên Ngô Văn Giới, K45-KHMT, Bảo vệ tiến sĩ năm 2013, hiện là Trưởng khoa Môi trường, Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên.

5. Cựu sinh viên Nguyễn Thị Huyền Trang, K54- KHMT, Hiện đang nghiên cứu sinh ở Corvallis, Oregon, Mỹ.

Sinh viên có thể tham gia các câu lạc bộ như: CLB guitar, CLB areobic, CLB HUS Dance, CLB hiến máu tình nguyên, CLB tình nguyện và nhiều các CLB khác đáp ứng được những đam mê của các sinh viên.

Ngoài ra sinh viên có thể tham gia chương trình hội nghị khoa học sinh viên và phỏng vấn để tham quan, trao đổi học thuật các trường đại học và tổ chức trong và ngoài nước.

Hoạt động sinh viên
Chương trình chào tân sinh viên
Hoạt động sinh viên
Chương trình trao đổi sinh viên ở Trung Quốc
Hoạt động sinh viên
Tham quan Đại học Kitakuyshu Nhật
Hoạt động sinh viên
Thực hành phòng lab ở Trung Quốc
Hoạt động sinh viên
Tọa đàm về tăng trưởng xanh
Hoạt động sinh viên
Tham quan nhà máy xử lý nước thải
Hoạt động sinh viên
Sinh viên của Khoa tham gia tình nguyện​​​​
Hoạt động sinh viên
Phát động cuộc thi tái chế

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

ĐỊA CHỈ: 334 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội

Điện thoại: (84) 0243-8584615 / 8581419

Fax: (84) 0243-8523061

Email: hus@vnu.edu.vn - admin@hus.edu.vn

Cổng thông tin tuyển sinh Đại Học Quốc Gia Hà Nội: http://www.tuyensinh.vnu.edu.vn

LIÊN KẾT FACEBOOK

Bản quyền © Trường ĐHKHTN-ĐHQGHN